میشل آدامز (1)

داشتم امشب آهنگی از گروه ماه بانو را از گوگل دانلود می کردم . خیلی زیبا بود ولی هنوز هم آهنگ تیتراژ سریال در مسیر زاینده رود اثر احسان خواجه امیری را بیشتر دوست دارم . چه شبی . گند بزنه . خیلی سرده . برف و باران جاهای دیگه میاد و سرماش ساوه . ساعت دو بامداد و من هنوز هم خوابم نمی بره . پشت پنجره به بیرون خیره می شوم . خبری نیست . همه خوابند و من بیدار . انگار همین دیروز بود . مادر منو تازه زاییده بود . آرام از در بیمارستان امام رضای مشهد توی گرمای تابستون چادر وصله پینه شده اش رو روی صورتم کشیده بود تا نور خورشید اذیتم نکند . کسی به این زن توجه نمی کرد . چون بچه اش ونگ هم نمی زد .  بی سر و صدا و آرام از در بیمارستان خارج شد و به اطراف نگاه کرد . خبری از شوهرش نیود . مگه قرار نبود الان اینجا باشه . بچه اولش بود و پسر . عشق همه مشهدیها . ................................

/ 0 نظر / 17 بازدید